3

Par
3
Index
12
56
144m
53
144m
48
132m
44
132m

3

Par
3
Index
12
56
144m
53
144m
48
132m
44
132m

Kort hål men inte mindre klurigt

Vinden ligger oftast på från havet vilket gör att det kan skilja på allt från driver till en järn nia. Den som slår lite kortare skall kanske spela kort till vänster för enkelt inspel. Tips: De nytorvade bunkrarna skall du inte ligga i!