6

Par
5
Index
8
56
477m
53
464m
48
420m
44
420m

6

Par
5
Index
8
56
477m
53
464m
48
420m
44
420m

Par 5 med vacker utsikt

Håll högersidan från tee för att få bästa framspels- och inspelsvinkel och undvika outen. Vid inspel får du hjälp av att allt rullar ner mot green. Akta dig bara för de vaktande bunkrarna.