8

Par
4
Index
6
56
351m
53
296m
48
225m
44
225m

8

Par
4
Index
6
56
351m
53
296m
48
225m
44
225m

Lurigt hål

Här luras man ofta av buskarna på vänstersidan. Det är bredare än vad man tror och man tjänar på att hålla till vänster. Vid inspelet lurar en bäck som slingrar sig rakt över foregreen, vilket gör det i vanliga fall lätta inspelet till en tuff nöt. Tips: Hård green. Försök komma in högt.