LOKALA REGLER 2019 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB

Följande lokala regler gäller för allt spel på Torekovs GK om inget annat bestämts och anslagits.

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlorna på klubbhuset och vid klockan samt på Torekovs GK hemsida (www.togk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
Out of bounds definieras av linjen mellan vita stolpars/pinnars bansida (insida) i marknivå. Gränsen definieras även av stengärdsgårdarnas bansida (insida) på:

Hål 6 - längs vänstersidan på den nedre platån,
Hål 7 och 8 - bakom green,
Hål 9 - långs vänster sida,
Hål 12 - längs vänster sida på andra platån,
Hål 17 och 18 - längs vänster sida.

På hål 16 är nätet på höger sida av fairway outgräns.
En boll är out of bounds när hela bollen ligger på stengärdsgården. Lösa stenar får inte tas bort.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
Mark under arbete (MUA)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete (MUA)
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Jordfasta stenar och berg i dagen på den del av spelfältet som klippts tillfairway höjd eller lägre
  6. Dräneringsdiken/strängar med singel som finns på spelfältet.

Lättnad erhålles enligt Regel 16.1

Oflyttbara tillverkade föremål.
    a. Alla gula och röda plattor för pliktområden.
    b. Alla 150 m-markeringar (naturfärgade pinnar som markerar 150 m till greenens mitt.
    c. Alla vita bågar på banan och alla avspärrningar med gröna rep och svarta pinnar.

 Lättnad erhålles enligt Regel 16.1

Oflyttbara tillverkade föremål nära green 
Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1
Därutöver får spelaren även ta lättnad för boll på spelfältet när sådana oflyttbara tillverkade föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Undantag: Ingen lättnad om spelaren väljer en spellinje som är uppenbarligen orimlig.
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: Allmän plikt enligt 14.7a

Organisk del av banan
Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort från dessa.


3. Begränsningar i att använda speciell utrustning
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

4. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Plikt: se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.


TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Registrerade ronder i GIT
Klubbens tävlingar är öppna för spelare med EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap. Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

 
Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 15.00 två dagar före tävlingen. Anmälan görs i tfn 0431-44 98 40, till receptionen över disk eller på ”Min Golf” www.golf.se Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.

Startlista
Startlistan publiceras senast dag före första tävlingsdag kl 12.00 på www.togk.se under fliken tävlingar samt på ovan angiven www.golf.se.

                                                                                                                                                                                                                     Efteranmälan
Spelare som anmäler sig efter anmälningstidens utgång placeras på reservlista.

Uteblivande 
Vid uteblivande från tävling utan återbud senast en timme före start, eller utan giltigt skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. Avgiften erläggs före nästa tävlingsstart.

Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

 

Klassindelningar

Klubbtävlingar

Herrtävlingar

Damtävlingar

A

        - 11,4

        - 18,0

        - 21,2

B

11,5 - 18,4

18,1 – 36,0

21,3 - 36,0

C

18,5 - 36,0

 

hcp 36+

D

hcp 36+

 

 

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan dessa slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

Tee i klubbtävlingar 
I klubbens tävlingar används valfri tee om inget annat anges.

Anmälningsavgifter
Tävlingsavgift 100 kr. Gäster erlägger greenfee 300kr. 

Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 2. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

Tvister/regelbrott
Eventuella tvister/regelbrott skall framföras till och avgöras av tävlingsledningen innan scorekortet är inlämnat. Telefonnummer till tävlingsledningen: 0431-44 98 40. 

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas till tävlingsreceptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat receptionen med båda fötterna.

Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Reviderad den 01/02 2019 av Anders Olén. Fastslagna av Torkeovs Gk styrelse den 11/2 2019.