LOKALA REGLER 2017 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB

Följande lokala regler gäller för allt spel på Torekovs GK om inget annat bestämts och anslagits.

Out of bounds. Regel 27

Banans gräns utgörs av vita stolpar/pinnar samt av stengärdsgårdarnas inre begränsning på:

hål 6, längs vänstersidan på den nedre platån,
hål 7 och 8 bakom green,
hål 9, långs vänster sida,
hål 12, längs vänster sida på andra platån,
hål 17 och 18, längs vänster sida,

En boll är out of bounds när hela bollen ligger på stengärdesgården. Lösa stenar får inte tas bort.

Onormala markförhållanden. Regel 25

Mark under arbete (MUA)

a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
e. Alla myrstackar på spelfältet.
f. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten.
g. Dräneringsdiken/strängar med singel som finns på spelfältet.

Lättnad erhålles enligt Regel 25-1

Hindrande föremål. Regel 24

Flyttbara hindrande föremål

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

Lättnad erhålles enligt Regel 24-1.

Oflyttbara hindrande föremål.
a. Alla områden som identifieras av orange pinnar eller orange linjer
b. Gula och röda plattor för vattenhinder och sidovattenhinder,
c. 150 m-markeringar (naturfärgade pinnar som markerar 150 m till greenens mitt)
d. Alla vita bågar på banan och alla avspärrningar med rep och pinnar.

Lättnad erhålles enligt Regel 24-2


Oflyttbara hindrande föremål nära green
Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2.

Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt:

Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.

Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt:

Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder.

Bollen får rengöras när den lyfts.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.

Boll som oavsiktligt rubbas på green. Regel 18 & 20
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.


Avståndsmätare Regel 14-3
För allt spel på Torekovs GK får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikten för första överträdelsen av Regel 14-3 är i Matchspel - Förlust av hålet och i Slagspel – 2 slags plikt. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. Sker överträdelsen mellan spelet två hål, påförs plikten på nästa hål.

Organisk del av banan. Regel 13. Ingen lättnad utan plikt
Alla stengärdesgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort från dessa.


Plikt för brott mot lokal regel.
Om inget annat sägs i Regeln:
Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Reviderade den 13/06 2017 av Anders Olén.