Juniorer

Ansvarig för juniorkommittén är Mats Sjöstedt 0736-20 24 26.

I juniorkommittén ingår Mats Sjöstedt, Magnus Laurin och Stefan Condé Bjällroth.