Kom igång med golf

År 1
Du medverkar på en Prova På Dag på Torekov GK. (Kick-off på våren.)
Du får möjlighet att träna i grupp under våren och hösten 2019 (avgiftsfritt).
Du får spela fritt på Torekov GK tillsammans med en fadder (erfaren golfare med hcp 36 eller lägre). 
Du är mellan 6-14 år. 
Du bor i Båstad Kommun.


År 2 
a) Du erbjuds ett fullvärdigt medlemskap i Torekovs GK.
b) Du erbjuds ett träningsmedlemskap i Torekovs GK

Träningsmedlemskap innebär att du under träningstiderna under våren  har tillgång till alla träningsområden samt stora banan. För att ha tillgång till banan utanför träningstiderna måste man ha ett fullvärdigt medlemskap.