Bli medlem i Torekovs Gk

Inför säsongen 2018 har vi det unika nöjet att erbjuda dig som senior ett medlemskap i Torekovs Gk!

Spelrättsformer och spelrättsavgifter
Torekovs Golfbana AB tillämpar flera olika spelrättsformer. Som ny medlem gäller spelrättt G1 första året, därefter valfritt. För info om övriga spelrätter klicka här

Nedan finns 2018 års avgifter.
(Medlemsavgift i klubben tillkommer - se nedan). 

- G1 Senior - Spelrätt hela året utan begränsning, 5 100 kr.
- G1 Yngre senior (22 - 27 år) - Spelrätt hela året utan begränsning, 4 000 kr. 

Medlemsavgifter
Utöver ovanstående betalar alla spelrättsinnehavare 700 kr i medlemsavgift till Torekovs Golfklubb (junior och yngre junior betalar 350 kr).

Ändring av medlemskap inför 2019 skall vara klubben tillhanda senst 15 December 2018

Inträdesavgifter/Spelavgifter
Nya medlemmar betalar inträdesavgift på 10 000 kr (senior) repsektive 1500 kr (junior).