Hjälpsådd

Årliga hjälpsådden på greener. För dig som spelar innebär det att du kan få spela vissa hål på provisoriska greener under dagen. Banarbetarna har företräde.