Tisdagolf

Samling från 08.15, lottning 08.45. Avgift 20 kr. Alla är varmt välkomna.