Tisdagsgolf

Samling från 09.15, lottning 09.45. Avgift 20 kr. Alla är varmt välkomna.