Varmt välkommen till årets VINTERGOLFEN= SÖNDAGSGOLF 2018-2019

Söndagsgolf - tävling 18 hål poängbogey spelas varje söndag - med början 11 november 2018 till 25 mars 2019, då vårens tävlingsprogram börjar.
Alla är välkomna att delta, seniorer och juniorer – och gäster – vi spelar alla i en klass.

Anmälan görs genom att på ett SCOREKORT ange namn, exakt hcp, önskad tee samt spelhcp. Lämna scorekortet med 20 kr i tävlingsavgift till spelledaren. ANMÄLAN i restaurangen/herrarnas omklädningsrum från 09:15 till senast kl 09:45 under nov-feb,  08:15 till senast 08:45 i mars.  Sedan sker LOTTNING med scorekorten, och vi slår ut kl 0900 alt kl 1000 i en förenklad shot gun-start på hål 1 och 15-18, vid behov dubbla starter på hålen. Receptionen förbokar varje vecka tiderna åt oss ( 90 min) .

Då banan är handicapgrundande registreras tävlingen i GIT genom receptionens försorg. Då banan inte är handicapgrundande, t.ex. vid spel ifrån slagmatta, ansvarar du bara för sänkningar som gäller vintergolfen (söndags- och tisdagsgolfen). Då banan åter är handicapgrundande, återgå till ditt ”riktiga” hcp. Vid spel på vinterbana gäller spelhandicap enligt särskild vinterslopetabell. 

Spelledaren  meddelar receptionen antal deltagare före start.  När alla kommit in sker PRISUTDELNING i restaurangen eller i herrarnas omklädningsrum .

Avgifterna fördelas till priser enligt fastställd lista.

För att söndagsgolfen ska fungera på ett tillfredsställande sätt framöver, krävs att någon tar på sig rollen som spelledare, lottar ihop bollar, förrättar prisutdelning och lämnar in scorekorten till receptionen eller genom greenfeeinkastet.

Du som är intresserad av att ställa upp, anmäl ditt intresse till receptionen, gärna med datum på de söndagar då du kan komma ifråga!