Medlemskap 2018

Köande som är mantalsskrivna i Båstad Kommun och familjemedlemmar, d v s make/maka/sambo/ registrerad partner samt barn under 22 år och föräldrar till barn under 22 år, ges visst företräde i kön och placeras i s.k. närboendekategori eller familjekategori. Kötiden varierar därför beroende på vilken kategori man tillhör. Intagning beslutas av Styrelsen för Torekovs Golfklubb. Det kostar 200 kr per år och person att stå i kö (administrationsavgift). Intagning beslutas av Styrelsen för Torekovs Golfklubb. Blankett för att ställa dig i kö till medlemskap hittar du längst ned på denna sida.

Spelrättsformer och spelrättsavgifter
Torekovs Golfbana AB tillämpar flera olika spelrättsformer.

Nedan finns en beskrivning av de olika spelrättsformerna samt 2018 års avgifter.
(Medlemsavgift i klubben tillkommer - se nedan).

- G1 Senior - Spelrätt hela året utan begränsning, 5 100 kr.
- G1 Yngre senior (22 - 27 år) - Spelrätt hela året utan begränsning, 4 000 kr. 
- G1 Junior (13 - 21 år) - Spelrätt hela året utan begränsning, 2 550 kr.
- G1 Yngre junior (- 12 år) - Spelrätt hela året utan begränsning, 1 500 kr.

- S2 - Spelrätt utom 1/7 - 15/8, då spel mot gästgreenfee. Senior 3 750 kr.
- S3 - Spelrätt vardagar utom 1/7 - 15/8, då spel mot gästgreenfee. Senior 2 550 kr.
- S4 - Endast spelrätt mot erläggande av gästgreenfee. Senior 1 750 kr.

OBS! Medlemmar med spelrättskategori S4 kan inte ta del av avgiftsreduktion, enligt Grannklubbs- och Sydpoolsavtalen, utan betalar alltid ordinarie greenfeeavgift vid spel på dessa banor!

Passiv medlem betalar 900 kr (passiv junior betalar 500 kr). Som passiv medlem har du ingen spelrätt på Torekovs golfbana eller andra banor.

Ändring av medlemskap inför 2018 skall vara klubben tillhanda senst 15 December 2017

Medlemsavgifter
Utöver ovanstående betalar alla spelrättsinnehavare 700 kr i medlemsavgift till Torekovs Golfklubb (junior och yngre junior betalar 350 kr).

Inträdesavgifter/Spelavgifter
Nya medlemmar betalar inträdesavgift på 10 000 kr (senior) repsektive 1500  kr (junior). Seniorer över 27 år betalar dessutom 15 000 kr i kapitalinsats till Torekovs Golfbana AB.

Yngre junior (- 12 år) betalar sin inträdesavgift först året man fyller 13 år.
Junior som blir senior betalar fr o m 2015 inte något mellanskillnadsbelopp (tidigare 7 000 kr).