Medlemskap 2018

Spelrättsformer och spelrättsavgifter
Torekovs Golfbana AB tillämpar flera olika spelrättsformer.

Nedan finns en beskrivning av de olika spelrättsformerna samt 2018 års avgifter.
(Medlemsavgift i klubben tillkommer - se nedan).

- G1 Senior - Spelrätt hela året utan begränsning, 5 100 kr.
- G1 Yngre senior (22 - 27 år) - Spelrätt hela året utan begränsning, 4 000 kr. 
- G1 Junior (13 - 21 år) - Spelrätt hela året utan begränsning, 2 550 kr.
- G1 Yngre junior (- 12 år) - Spelrätt hela året utan begränsning, 1 500 kr.

- S2 - Spelrätt utom 1/7 - 15/8, då spel mot gästgreenfee. Senior 3 750 kr.
- S3 - Spelrätt vardagar utom 1/7 - 15/8, då spel mot gästgreenfee. Senior 2 550 kr.
- S4 - Endast spelrätt mot erläggande av gästgreenfee. Senior 1 750 kr.

OBS! Medlemmar med spelrättskategori S4 kan inte ta del av avgiftsreduktion, enligt Grannklubbs- och Sydpoolsavtalen, utan betalar alltid ordinarie greenfeeavgift vid spel på dessa banor!

Passiv medlem betalar 900 kr (passiv junior betalar 500 kr). Som passiv medlem har du ingen spelrätt på Torekovs golfbana eller andra banor.

Medlemsavgifter
Utöver ovanstående betalar alla spelrättsinnehavare 700 kr i medlemsavgift till Torekovs Golfklubb (junior och yngre junior betalar 350 kr).

Ändring av medlemskap inför 2019 skall vara klubben tillhanda senst 15 December 2018

 

Så länge det finns utrymme för G1-medlemskap (inom de 1250, se beslut årsmötet) hanterats önskemål om ändring under pågående år som följer:

Ändringar från aktivt till passivt medlemskap under pågående år sker då särskilda omständigheter råder (sjukdom/skada vidimerad med läkarintyg). Annars sker ändringar vid årsskifte.

Om utrymme finns för aktivt medlemskap under pågående år, dvs. ändring från passivt till aktivt, kan alla medlemmar med ett passivt medlemskap ansöka om att återaktivera sitt medlemskap och spelrätt.  Ansökan görs via mail till caisa.reis@togk.se och godkänns av styrelsen. Medlemmen betalar in mellanskillnaden mellan passiv och aktiv spelrätt. Annars sker ändringar via årsskiftet. 

Kö passivt medlemskap:
Om vi har fullt antal G1-medlemskap (1250) får vi upprätta en kö bland de passiva medlemmar som vill återinträda och bli aktiva igen. Den kön baseras på det datum man anmälde att man vill bli aktiv igen.

Utträde ur klubben ska anmälas skriftligt - läs 12 § i klubbens stadgar nedan.
12 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.
Medlem som anmält sitt utträde eller anses ha utträtt frivilligt enligt ovan, skall erlägga förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande.

Anmäl dig till kö för medlemskap
Köande som är mantalsskrivna i Båstad Kommun och familjemedlemmar, d v s make/maka/sambo/ registrerad partner samt barn under 22 år och föräldrar till barn under 22 år, ges visst företräde i kön och placeras i s.k. närboendekategori eller familjekategori.
Kötiden varierar därför beroende på vilken kategori man tillhör. Intagning beslutas av Styrelsen för Torekovs Golfklubb.

Det kostar 200 kr per år och person att stå i kö (administrationsavgift). Intagning beslutas av Styrelsen för Torekovs Golfklubb.

Blankett för att ställa dig i kö till medlemskap hittar du längst ned på denna sida.

Inträdesavgifter/Spelavgifter
Nya medlemmar betalar inträdesavgift på 10 000 kr (senior) repsektive 1500 kr (junior). 

Yngre junior (- 12 år) betalar sin inträdesavgift först året man fyller 13 år.
Junior som blir senior betalar fr o m 2015 inte något mellanskillnadsbelopp (tidigare 7 000 kr).