Beslutsunderlag extra årsmöte 26/11 - Torekovs GK

Här kommer beslutsunderlaget som innehåller styrelsens förslag vilket innebär en nybyggnation av reception/shop och restaurangbyggnad, renovering av byggnad med omklädningsrum och ny innergård.

Vi hoppas att alla medlemmar har möjlighet att närvara vid extra årsmötet den 26:e november. En bred representation vid ett så viktigt beslut ser vi som positivt och viktigt. Mötet hålls i två lokaler - sammankopplade via en videolänk - för att så många som möjligt ska kunna komma till mötet. Den ena lokalen är i Stockholm, Östra Reals Gymnasium, aulan, (42% av medlemmarna är folkbokförda i Stor-Stockholm) och den andra lokalen är i Båstad, Apelrydsskolan, aulan/"Stallet" (20% av medlemmarna är folkbokförda i kommunen). Ytterligare 30% av medlemmarna bor inom två timmars avstånd från dessa lokaler. Kan man inte närvara går det att göra sin röst hörd via en fullmakt.

Kommentarer