Bil medlem i Torekovs GK - dela upp din betalning

Som ny medlem i Torekov har du nu möjlighet att dela upp betalningen av din avgifter i samband med inträde.

Spelrättsformer nya medlemmar

- Årsavgiften för G1 aktiv senior (från det år man fyller 28 år) är 6 300 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 5 100 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.
- Årsavgiften för G1 yngre senior  (22–27 år) är 5 200 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 4 000 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.
- Årsavgiften för G1 junior (13-21 år) är 2 900 kr varav 350 kr i medlemsavgift och 2 550 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.
- Årsavgiften för G1 yngre junior (- 12 år) är 1850 kr varav 350 kr i medlemsavgift och 1500 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning. Yngre junior betalar sin inträdesavgift på 1 500 kr det år man fyller 13 år.

Nya seniora medlemmar betalar en inträdesavgift på 10 000 kr och nya juniora medlemmar betalar 1500 kr. Yngre juniorer (-12 år) betalar sin inträdesavgift  det år man fyller 13 år dvs. 1500 kr. 

Uppdelning betalning vid inträde som medlem i Torekovs Golfklubb G1 Senior
/G1 Yngre Senior
Du kan välja att betala hela beloppet vid inträde eller dela upp det enligt nedan:

År 1 (2020)
Alt1. 31 januari inbetalas års- samt medlemsavgift
5100 kr + 1200 kr (G1 Senior från 28 år)
4000 kr + 1200 kr (G1 Yngre Senior 21-27 år)
30 juni inbetalas halva inträdesavgiften 5000 kr gäller både G1 Senior samt G1 Yngre Senior
30 september inbetalas halva inträdesavgiften 5000 kr gäller både G1 Senior samt G1 Yngre Senior

2. Allt ovan inbetalas 31 januari 2020

År 2 Gäller från det år man som medlem fyller 28 år (G1 Senior)
Alt. 1.  31 januari inbetalas års- samt medlemsavgift för 2021.
           30 juni inbetalas den förhöjda medlemsavgiften 4000 kr (Se information nedan nytt klubbhusområde)
           30 september inbetalas medlemslånet 8000 kr, som återbetalas inom ett år efter
           eventuellt utträde ur klubben.  (Se information nedan nytt klubbhusområde)

2. Allt ovan inbetalas 31 januari 2021

Nytt klubbhusområde
För tre år sedan arbetades det fram en strategi för klubbens attraktivitet även på längre sikt. Vi behöver arbeta aktivt med hur vi även framöver kan vara en attraktiv klubb som kan behålla och locka till sig både nya medlemmar och gäster. En attraktiv klubb kan erbjuda låga årsavgifter och hög tillgänglighet för medlemmarna tack vare antal medlemmar, kö-avgifter, inträdesavgifter och hög greenfeenivå.

Det är framförallt fyra huvudområden som avgör klubbens attraktivitet: banan, klubbhusområdet, restaurangen samt atmosfär och bemötande. Under de senaste åren har vår bana klättrat rejält på rankingen över golfbanor i Sverige. Torekov är idag nummer 24 i Sverige och betydligt högre rankad än andra golfbanor i nordvästra Skåne. Samtidigt är årsavgiften lägre än på andra klubbar i närområdet.

Vid årsmötet 2016 fick styrelsen därför i uppdrag av medlemmarna att ta fram en lösning för klubbhusområdet som ska ge en helhetsupplevelse och som är ekonomiskt hållbar. Utgångspunkten för ett nytt klubbhusområde är att följa upp vår förbättrade och väl profilerade linksbana med ett anpassat klubbhusområde som ligger i linje med klubbens vision ”Torekovs Golfklubb - en unik linksupplevelse” och som uppfyller dagens krav på hållbarhet.

Nytt klubbhus nödvändigt
Efter att styrelsen har låtit oberoende tekniska experter genomföra flera omfattande besiktningar av byggnaderna stod det klart att flera byggnader behövde rivas. I juli 2018 på ett extra årsmöte röstades förslaget igenom. Vårt nya klubbhus kommer att stå färdigt tidig sommar 2020.

Hur ska det finansieras?
Förhöjd medlemsavgif
t vid ett tillfälle - 4000 kr. Gäller aktiva seniora medlemmar (från det år man fyller 28 år) utom de som är födda 1938 eller tidigare. Denna avgift betalas inte tillbaka om man väljer att gå ur klubben. Juniora medlemmar och yngre seniorer betalar den förhöjda medlemsavgiften det år de fyller 28 år. De ska även bistå med medlemslån samma år.

Medlemslån
Alla seniora medlemmar, aktiva och passiva, födda 1992 och tidigare lånar till klubben ett belopp om maximalt 8000 kr, som återbetalas till medlemmen senast 12 månader efter dennes utträde ur klubben. Revers erhålles i samband med inbetalning av medlemslånet vid önskemål. Lånet löper utan ränta.

 

Kommentarer