Bokningsregler från 8 november

Medlemmar kan boka från kl. 08.00 fem dagar före speldag.
Gäster med vinterspelrätt kan boka från kl. 08.00 fyra dagar före speldag.
Gäster utan vinterspelrätt kan boka från kl. 08.00 tre dagar före speldag.

Du kan max ha tre tider bokade samtidigt.

Kommentarer