Information med anledning av Coronaviruset

Nu är det extra viktigt att vi tar hand om varandra och tar ansvar i rådande tider. Rekommendationerna nedan är med hänsyn till våra anställda, vänner och andra golfare. Vi vill att du ska vara helt symptomfri när du spelar golf hos oss, vilket även gäller oss som jobbar här på Torekovs GK. Vill du gå direkt ut att spela golf går det fint, det räcker med en vink genom dörren till receptionen så att vi vet att du är här.

Allmänna riktinjer

 

  • Prioritera alltid en god handhygien, dvs. tvätta händerna regelbundet och även före och efter besök hos oss
  • Torka händerna med pappershanddukar
  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Undvik att röra ansikte eller ögon
  • Undvik att hosta och nysa öppet – gör det i armvecket, i pappersnäsduk eller dylikt 
  • Håll avstånd
  • Har du varit utomlands nyligen ber vi dig att inte komma in i receptionen/shopen de närmsta 14 dagarna efter hemkomst

Åtgärder på banan

Åtgärderna nedan är att betrakta som ordningsföreskrifter vilka inte får brytas. För att minska risken för smittspridning under rådande tider gäller nedanstående tillfälliga lokala föreskrifter:

Flaggstången
Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Övrigt
Under rådande omständigheter har vi valt att ta bort all pengahantering 
Vi håller våra bolltvättar stängda

Så länge vi har kvar våra vita "hålstabilisatorer" är vår bana inte hcp-grundande precis som varje vinter. Vi har då valt att vända kopparna upp och ner för att lättare kunna plocka upp bollen och inte behöva röra stången. När vi har startat upp vår bevattning helt samt öppnat upp våra ordinarie tees kommer vi att ta bort våra hålstabilisatorer och i samband med det även vända på kopparna. Då blir även vår bana hcp-grundande igen. När detta sker ber vi er använda handskar när ni tar upp er boll ur koppen.

Träna gärna med gör det säkert!

En stor del av Golfsveriges verksamhet har goda förutsättningar att med små förebyggande åtgärder kunna bedrivas som vanligt.
Det är av yttersta vikt att vi följer alla rekommendationer och därför har jag som tränare tagit fram en checklista för dig som elev att ta del av innan en lektion/träning för att minska risken för smittspridning. Jag som tränare följer givetvis samma riktlinjer som vi förmedlar till er medlemmar.

Nedan hittar du PGA´s checklista för dig som ska träna hos oss

• Stanna hemma om du känner minsta symtom som snuva, hosta eller feber

• Tvätta händerna innan och efter lektionen

• Hosta och nys i armvecket

• Undvik att röra ögon, näsa och mun

• Använd gärna handsprit om möjligt

• Undervisningen anpassas för att undvika närkontakt

 Vid eventuell sjukdom avvakta minst två dygn efter det att du blivit helt symtomfri innan du bokar en ny lektion. Under rådande omständigheter uppmanar vi dig att ta med egen utrustning. 


mvh Alexandra Idrottsansvarig Torekovs GK

Tävlingsverksamhet

Tillfälliga tävlingsvillkor
Uppdaterade tävlingsvillkor gäller under rådande Coronasituation. Svenska Golfförbundet kommer att på fredag klockan 14.00 publicera dessa här. De tillfälliga tävlingsvillkoren gäller från och med måndag 30 mars

Kommentarer

Fler artiklar