Information med anledning av Coronaviruset

Uppdaterat 200407 Nu är det extra viktigt att vi tar hand om varandra och tar ansvar i rådande tider. Rekommendationerna nedan är med hänsyn till våra anställda, vänner och andra golfare. Vi vill att du ska vara helt symptomfri när du spelar golf hos oss, vilket även gäller oss som jobbar här på Torekovs GK. Vill du gå direkt ut att spela golf går det fint, det räcker med en vink genom dörren till receptionen så att vi vet att du är här.

Allmänna riktinjer

 

  • Prioritera alltid en god handhygien, dvs. tvätta händerna regelbundet och även före och efter besök hos oss
  • Torka händerna med pappershanddukar
  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Undvik att röra ansikte eller ögon
  • Undvik att hosta och nysa öppet – gör det i armvecket, i pappersnäsduk eller dylikt 
  • Håll avstånd
  • Har du varit utomlands nyligen ber vi dig att inte komma in i receptionen/shopen de närmsta 14 dagarna efter hemkomst

Åtgärder på banan

Åtgärderna nedan är att betrakta som ordningsföreskrifter vilka inte får brytas. För att minska risken för smittspridning under rådande tider gäller nedanstående tillfälliga lokala föreskrifter:

Flaggstången
Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Övrigt
Under rådande omständigheter har vi valt att ta bort all pengahantering 
Vi håller våra bolltvättar stängda

Vår bana är numera hcp-grundande men vi väljer att behålla våra hålkoppar upp och ner. Se nedan.

Upppdatering 31 mars SGF: Klubb/tävlingsledning kanske väljer att göra hålet grundare, t ex genom att vända på själva koppen eller lägga något material i hålet. Om detta görs lämnar SGF:s Regelkommitté följande klargörande rörande vad som gäller för att bollen ska anses ”Hålad” och ronden vara en handicaprond: När en boll har stannat efter ett slag och någon del av bollen är under greenytan anses den hålad, även om inte hela bollen är under markytan. Om ingen del av bollen är i hålet under greenytan är bollen inte hålad och måste spelas som den ligger. 

Träna gärna med gör det säkert!

En stor del av Golfsveriges verksamhet har goda förutsättningar att med små förebyggande åtgärder kunna bedrivas som vanligt.
Det är av yttersta vikt att vi följer alla rekommendationer och därför har jag som tränare tagit fram en checklista för dig som elev att ta del av innan en lektion/träning för att minska risken för smittspridning. Jag som tränare följer givetvis samma riktlinjer som vi förmedlar till er medlemmar.

Nedan hittar du PGA´s checklista för dig som ska träna hos oss

• Stanna hemma om du känner minsta symtom som snuva, hosta eller feber

• Tvätta händerna innan och efter lektionen

• Hosta och nys i armvecket

• Undvik att röra ögon, näsa och mun

• Använd gärna handsprit om möjligt

• Undervisningen anpassas för att undvika närkontakt

 Vid eventuell sjukdom avvakta minst två dygn efter det att du blivit helt symtomfri innan du bokar en ny lektion. Under rådande omständigheter uppmanar vi dig att ta med egen utrustning. 


mvh Alexandra Idrottsansvarig Torekovs GK

Tävlingsverksamhet

Stopp för all tävlingsverksamhet

SGF har beslutat enligt nedan (200403)

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020
Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige
SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.
TOREKOVS GK har valt att följa SGF´s rekommendation vilket innebär att all tävlingsverksamhet är skjuta upp all tävlingsverksamhet 6 april - 30 juni 2020.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vintermedlemskap 2020/2021 2020-09-28
Lichtensteins Memorial 2020-09-14
Årsmötesprotokoll 2020 2020-09-03
Golf & Yoga 2020-08-31
Dam- och Herr-KM 2020 2020-08-11