Förslag till differentierat insatskapital

Under medlemssidorna, klicka på länken nedan, hittar ni ett förslag på differentierat insatskapital på intitativ från Claes Sjöberg och Hans Roth.

Kommentarer