Fullmakt extra årsmöte 29 juli kl. 10.00

Årsmötet äger rum den 29 juli kl. 10.00 i Sandlyckeskolan i Torekov.

Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under året fyller lägst 15 år. Rösträtten är personlig.

Vid förhinder för röstberättigad medlem får dock rösträtten utövas genom ombud.
Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får endast företräda en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Nedan finns fullmakt för nedladdning, de finns även i receptionen på klubben.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vi söker en Idrottsansvarig 2019-10-01
Vinterspelrätt 2019-20 2019-09-04
KM 2019 2019-08-05
REA i golfshopen 2019-08-02
Tack för en fantastisk Torekovsvecka! 2019-07-26