Lättnader för tävling from. 1 juni 2021

Svenska Golfförbundet har idag den 17 maj beslutat om lättnader för klubbtävlingar från den 1 juni. Senare i veckan kommer man att publicera inom vilka ramar tävlingar kan/får genomföras.

Vi återkommer med mer detaljerad information när den blir tillgänglig och  i samband med det hur det kommer att se ut med tävlingsverksamheten på Torekovs GK framöver.

Kommentarer