Prisutdelning årets tävlingsvecka - antal priser

 

PRISPLATSER – TOREKOVSVECKAN

 

TÄVLING                                          ANTAL PRISER

Kattegatt VPR, äkta makar/sambo      6 priser

Torekovspokalen VPR

Klass D                                          5 priser                      

Klass H                                          5 priser    

Klass äldre juniorer                         2 priser                     

Klass yngre juniorer                        2 priser

Barwiks VPR, generationstävling      9 priser                  

 

Sankta Thoraslaget

Klass A                                          4 priser                      

Klass B                                          3 priser                     

Klass C                                          3 priser    

Torekov Classic

 Scratch                                      2 priser

                                                  1 dam/1herr

Klass D                                        3 priser

Klass Herr A                                 5 priser
Klass Herr B                                 3 priser


Kruses VPR                                   1 pris

 

Gemensam traditionell prisutdelning lördag 24 juli kl. 16.00 på innergården.

 

 

Kommentarer