Regelträffar på klubben

Det är väl ingen som har missat att det är nya golfregler som gäller i år. Nu har du som möjlighet att få en ordentlig genomgång av dessa. Tillsammans med Anders Olén arrangerar vi två regelgenomgångar under våren.

Söndagen den 31 mars kl. 10.00-12.30, på klubben. Föranmälan till receptionen senast tisdag 27 mars.
Onsdagen den 17 april kl. 10.00-12.30, på klubben. Föranmälan till receptionen senast söndag 14 april.

Gå gärna in på https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/regler/, där kan du både läsa, ladda ner, lyssna och titta vad som gäller.

Varmt välkomna till klubbens regelgenomgångar! Och glöm inte att hämta din egen regelbok i receptionen.

Kommentarer

Fler artiklar