Sammanfattning tekniska rapporter

Under medlemssidorna hittar ni du en sammanställning av de tekniska rapporter som har tagits fram både på receptions- och shopbyggnaden samt restaurangbyggnaden.

Sammanfattning tekniska rapporter

Det finns även ett uppdaterat dokument med frågor och svar från medlemmar samt en uppdatering på inlagor från medlemmar. De senaste ligger sist i dokumentet.

Klicka här för att komma till medlemssidorna >>

Kommentarer