Stopp för tävlingsverksamhet i Golfsverige

För närvarande avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott.Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan).

Stopp för tävlingsverksamhet i Golfsverige

 

 

Uppdatering 19 april: SGF har beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) förutom de tävlingar som faller inom definitionen yrkesmässig idrott. Inga tävlingar registreras heller i SGF Golf Ranking. Beslutet gäller till och med 16 maj och förlängs eller omvärderas veckovis.

Kommentarer