Test av ny bansträckning avslutas

Vi har under ett par veckors tid valt att prova på en ny/gammal bansträckning, testet kommer att avslutas nu på söndag och på måndag återgår vi till ordinarie sträckning.

Syftet med testet var att vi under en period ville prova en annan logistik och flöde för att se vilka resultat det har för spelupplevelsen och speltempot.

Vi är medvetna om att det finns olika åsikter i det här, men hoppas att ni ser testet som ett sätt att få input för framtida utveckling av banan.

Vi ser väldigt gärna att ni som har provspelat bansträckningen återkopplar med era input och mailar dem till caisa.reis@togk.se. Dessa kommer att delges styrelse och bankommitté.

 Testet kommer att utvärderas, både vad det gäller spelupplevelse, speltempo samt vad en eventuell framtida förändring av bansträckning även skulle innebära när det gäller praktiska parametrar som skötsel, underhåll, säkerhet, arbetstid samt kostnader.

 Styrelse och klubbledning

Kommentarer