Uppfräschning av toaletter

Toaletterna efter hål 3 och vid kiosken håller på att fräschas upp...

Detta medför att det under tiden bara kommer att finnas en toalett öppen på vardera stället - dessa får fungera som "unisex" tills vi är klara med underhållsarbetet.

Vi hoppas på er förståelse för denna begränsning under några dagar!

Bertil Andersson
Klubbchef

Kommentarer