Vad händer på klubben v 26?

Varje vecka presenterar vi de aktiviteter vi har på klubben under den närmsta tiden. Programmen hittar ni även på vår digitala informationstavla vid baren i klubbhuset och på rangen.

Kommentarer