Kommittéer

Klubben har följande kommittéer 2015:

Medlemskommitté
Bankommitté
Junior-/Elitkommitté
Damkommitté
Herrkommitté
Tävlingskommitté