Klubbens organisation och styrelse

Vision: Torekovs Golfklubb ska erbjuda en unik linksupplevelse.

Vi ska skapa en linksupplevelse från det att man kommer till klubben till dess man åker därifrån.

Verksamhetsåret  2018 har klubben följande kommittéer:
Klubbkommitté
Bankommitté *)
Juniorkommitté

Ordförande i Torekovs Golfklubb är tillika styrelsemedlem i Torekovs Golfbana AB.

*)
Genomförande av aktiviteter samt kostnader och investeringar i allt som gäller verksamheten på banan, beslutas och hanteras inom ramen för bolagets budget och verksamhetsansvar.

Torekovs Golfklubb & Torekovs Golfbana AB

Torekovs Golfbana AB är ett drifts- och servicebolag åt Torekovs Golfklubb och ägs till 100 % av klubben. I bolaget ligger all icke-idrottslig verksamhet.

Styrelserna för klubb och bolag är bemannade med samma personer.

Per Anders Fasth, ordförande
Ann Fröström, suppleant
Göran Holm, ordinarie
Claes Hovstadius, ordinarie
Janet Svensson Nilsson, ordinarie
Ingvar Ganestam, ordinarie
Lars Angemark, suppleant
Ann Fröström, suppleant


Caisa Reis, VD