Styrelse

Per Anders Fasth

Ordförande

Bakgrund/erfarenhet
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Nuvarande uppdrag
: Styrelseledamot Skandiabanken AB, Styrelsedledamot Piraeus Bank SA Grekland,
Styrelseordförande Sileo Kapital AB samt Styrelseledamot ClearOn AB
Tidigare uppdrag inkluderar: VD samt styrelseledamot SBAB  Bank AB, Senior Vice President SEB AB,
VD European Resolution Capital Partners LTD, Partner QVARTZ AS samt McKinsey&Company Inc.

Göran Holm

Ordinarie

Bakgrund/erfarenhet
Civilekonom från Lunds Handelshögskola

Nuvarande uppdrag: Aktiv i styrelser för familjebolag.
Tidigare uppdrag inkluderar:  VD för flera bolag inom Investment AB Latour (Almedahls AB, H S Josephssons AB,
Nordiska Industri AB m. fl.). Chef för Affärsområde Textil (styrelseledamot samt ordförande för flera bolag).

Janet Svensson Nilsson

Ordinarie

Bakgrund/erfarenhet
Jur kand 

Nuvarande uppdrag: Rådman vid Förvaltningsrätten
Tidigare uppdrag inkluderar: Kammarrättsråd, Åklagare, Adjungerad hovrättsråd,
Advokat samt Landfiskal vid Skatteverket.

 

Ingvar Ganestam

Ordinarie

Bakgrund/erfarenhet
Civilekonom vid Lunds Universitet

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Bergendahl&Son AB.
Tidigare uppdrag inkluderar: Ordförande och styrelseledamot i Ernst&Young AB under flera år.
Auktoriserad revisor och partner på Ernst&Young AB.

Peter Berggen

Suppleant

 

Bakgrund/erfarenhet
Jur kand vid Lunds universitet.

Nuvarande uppdrag:
Advokat

Tidigare uppdrag inkluderar:
Mångårigt engagemang i olika småbolags ledningsgrupper och styrelser. 

 

 

Joakim Syrstad

Suppleant

Caisa Reis

Föredragande

Bakgrund/erfarenhet
Språklärare Göteborgs Universitet, Mastersexamen i Marknadsföring och Ledarskap IHM Business School 
samt Golfens 2-åriga Klubbchefsutbildning SGF/IHM Business School

Nuvarande uppdrag: Klubbchef / VD Torekovs Golfklubb
Tidigare uppdrag inkluderar: Marknadschef Cross Sportswear Intl. AB,
PR- och Informationschef SkiStar AB Sälen samt Språklärare i Göteborg