Medlemskap 2019

Medlems- och spelrättsavgifter 2019

- Årsavgiften för G1 aktiv senior (från det år man fyller 28 år) är 6 300 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 5 100 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.

- Årsavgiften för G1 yngre senior  (22–27 år) är 5 200 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 4 000 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.

- Årsavgiften för G1 junior (13-21 år) är 2 900 kr varav 350 kr i medlemsavgift och 2 550 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.

- Årsavgiften för G1 yngre junior (- 12 år) är 1850 kr varav 350 kr i medlemsavgift och
1500 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning. Yngre junior betalar sin inträdesavgift på 1 500 kr det år man fyller 13 år.

- Årsavgiften för S2 senior (från det år man fyller 28 år) är 4 950 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 3 750 kr i spelrättsavgift. Spelrätt utom 1/7 - 18/8, då spel mot gästgreenfee.
- Årsavgiften för S3 senior  (från det år man fyller 28 år) är 3 750 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 2 550 kr i spelrättsavgift. Spelrätt vardagar utom 1/7 - 18/8, då spel mot gästgreenfee.
-Årsavgiften för S4 senior (från det år man fyller 28 år) är 2 950 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 1 750 kr i spelrättsavgift. Endast spelrätt mot erläggande av gästgreenfee. 

OBS! Medlemmar med spelrättskategori S4 kan inte ta del av avgiftsreduktion, enligt Grannklubbs- och Sydpoolsavtalen, utan betalar alltid ordinarie greenfeeavgift vid spel på banor som ingår i dessa samarbeten.

Passiv medlem
Seniora passiva medlemmar betalar 1 200 kr, juniora passiva medlemmar betalar 500 kr. Som passiv medlem har man ingen spelrätt på Torekovs golfbana eller andra banor.

Ändring av medlemskap inför nästkommande år skall vara klubben tillhanda senast 15 december.

 

 

Projekt klubbhusområde

Förhöjd medlemsavgift 
Förhöjd medlemsavgift vid ett tillfälle - 4000 kr. Gäller aktiva seniora medlemmar i grupperna G1, S2, S3 och S4, utom de som är födda 1938 eller tidigare. Avgiften ska vara till handa senast den 31 januari 2019. Denna avgift betalas inte tillbaka om man väljer att gå ur klubben.
Juniora medlemmar och yngre seniorer betalar den förhöjda medlemsavgiften det år de fyller 28 år. De ska även bistå med medlemslån enligt nedan samma år.

Medlemslån
Alla seniora medlemmar födda 1991 och tidigare lånar till klubben ett belopp om maximalt 8000 kr, som återbetalas till medlemmen senast 12 månader efter dennes utträde ur klubben. Detta gäller även seniora medlemmar med ett passivt medlemskap.

Lånets exakta belopp meddelas senast vid nästa ordinarie årsmöte 2019. Lånet ska vara klubben till handa senast 1 augusti 2019. Revers erhålles i samband med inbetalning av medlemslånet. Lånet löper utan ränta.

Lånefinansiering via SEB
Torekovs golfklubb har träffat en överenskommelse med SEB:s kontor i Ängelholm/Båstad som ger de medlemmar som önskar möjlighet till att finansiera engångsavgiften och medlemslånet.

Efter sedvanlig kreditprövning, med utgångspunkt från kreditansökan och UC kreditupplysning samt under förutsättning av beviljat lån, erbjuder SEB följande:

  • Lån upp till 12 000 kr
  • Ränta för närvarande 2,95 %
  • Ingen uppläggningsavigft av lånet (normalt 300:-)
  • Återbetalningstid av lån på max 5 år

Är du intresserad kan du ta kontakt med SEB i Ängelholm/Båstad. Du når SEB genom att maila till kontakta5655@seb.se. Skriv in ”Torekov Golfbana” i ämnesraden och ange dina kontaktuppgifter. Därefter kommer en rådgivare att ta kontakt med dig och berätta mer om hur du ska gå tillväga.