Nya medlemmar 2022

Inträdesavgifter 2022

Nya seniora medlemmar betalar en inträdesavgift på 14 000 kr  och nya juniora medlemmar betalar 1500 kr. Yngre juniorer (-12 år) betalar sin inträdesavgift det år man fyller 13 år.

Medlemslån
Alla seniora medlemmar, aktiva och passiva, födda 1994 och tidigare lånar till klubben ett belopp om maximalt 8000 kr, som återbetalas till medlemmen senast 12 månader efter dennes utträde ur klubben. Revers erhålles i samband med inbetalning av medlemslånet vid önskemål. Lånet löper utan ränta.

Spelrättsformer nya medlemmar
- Årsavgiften för G1 aktiv senior (från det år man fyller 28 år) är 6 700 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 5 500 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.

- Årsavgiften för G1 yngre senior  (22–27 år) är 5 500 kr varav 1 200 kr i medlemsavgift och 4 300 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.

- Årsavgiften för G1 junior (13-21 år) är 2 900 kr varav 350 kr i medlemsavgift och 2 550 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning.

- Årsavgiften för G1 yngre junior (- 12 år) är 1850 kr varav 350 kr i medlemsavgift och 1500 kr i spelrättsavgift. Spelrätt hela året utan begränsning. Yngre junior betalar sin inträdesavgift på 1 500 kr det år man fyller 13 år.